LYRICS: White Money – Selense

December 9, 2021 Female Blogger 0

White Money – Selense LYRICS INTRO Oh iwao iwao…. Aye Otamie mie, Otamie mie… Aye Master! Oginidi, Chai! VERSE 1 Wake up in the morning… Aye You’re looking you […]

BvoKdqnp7rx
DeYakoYZaP3
Wz27WR83K5R
ROx7xlvp70M
XM6K5wYVayE
XV5Kv4mna9m
3g8NBRepNDR
W4lNmdPjaRo
Wk37lVblNPd
YMX7yBvZa83
whitemoney
MjyK6bPMKwD
PrO7OGOW7yp
90ZNPVl878e
Whitemoney & Queen
Whitemoney
Whitemoney & Queen
Whitemoney & Queen